Selasa, Jun 16, 2009

Jika Anda mendambakan keluarga bahagia pastikan Anda benar-benar mencintai dan menyayangi pasangan Anda, akan timbul keserasian dan saling menyayangi sehingga ada rasa saling perlu memerlukan.